Apskates: 2052

Latgales tautiskais kreks. Izvaltas Tautiskā linu blūze.

69.00 €
Sūtīt ziņu
Cena:
69.00 €
Krāsas:
Balta
Materiāli:
Lins, Kokvilna
Izmēri:
Pēc pasūtījuma
Preces apraksts:
Dienvidlatgales linu tautiskais kreks - Izvaltas krekls. Izvaltas Tautiskā blūze ar sarkanas krāsas izšuvumu.
Pieejami arī citu novadu tautiskie krekli ar izšūvumiem. Darinam kreklus arī pēc individuālajiem pasūtījumiem. Pieņemam kolektīvu pasūtījumus. Pieejamie gatavie izmēri Dienvidlatgales kreklam S-XXL.
100% lins vai 100% kokvilna

Latgale ir kultūrvēsturisks apgabals Latvijas austrumdaļā. Tās ir seno latgaļu apdzīvotās teritorijas, kur vērojama aktīva kultūru mijiedarbība ar kaimiņos esošajiem slāvu un daļēji arī Baltijas somu etnosiem. Daudzu gadsimtu garumā tā bijusi etniski un reliģiski jaukta teritorija. Latgalē izšķir divus tautastērpu novadus: Ziemeļlatgale un Dienvidlatgale.
Ziemeļlatgales tērpu novads aptver kādreizējo Abrenes apriņķi (mūsdienās daļa no tā ir Krievijas Federācijas teritorija) un Ludzas apriņķa ziemeļu daļu: senākos Balvu, Baltinavas, Viļakas, Rugāju un Šķilbēnu pagastus. Šajā novadā seno latgaļu un Baltijas somu kultūru mijiedarbībā ilgstoši saglabājušās senas apģērba iezīmes.
Dienvidlatgales tērpu novads aptver lielāko daļu no kādreizējā Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apriņķa, par robežšķirtni aptuveni uzskatot senāko Kārsavas, Mērdzenes un Nautrēnu pagastu teritoriju. Kādreizējā Daugavpils apriņķa rietumdaļa ietilpst Krustpils tautastērpa, kas pieskaitāms Vidzemes tērpam, novadā.
Dienvidlatgales sievai mugurā ir tunikveida piegriezuma krekls, kas rotāts ar nelielu sarkanu izšuvumu un krekla krūšu šķēlums sasprausts ar trīs saktiņām. (materiāls no katramsavutautastērpu.lv dzīlēm)

Pieņemam individuālos un kolektīvos pasūtījumus visa veida lina un kokvilnas tautisko kreklu darināšanai.
lemaembroidery@gmail.com
22077653
Piedāvājam arī izšūšanas dizaina un izšūšanas pakalpojumus pēc jūsu pasūtījuma.

Pieņemam individuālos un kolektīvos pasūtījumus visa veida izšūšanas pakalpojumiem. lemaembroidery@gmail.com 22077653

#Izvaltas krekls, Latgales blūze, tautiskais krekls, linu krekls, tautastērps, latviešu tautastērps, oriģināls latviešu tautastērps, tautiskā blūze, tautiskais krekls, Latgales tērps#
#T krekli, Dāvana viņai, dāvana viņam, personalizēts T-krekls, personalizēta dāvana, īpaša dāvan, izšūts T krekls, stilizēts, Izšūts T-krekls ar austras koku Latvijas kartes kontūrā#
#Nīcas krekls, Nīcas blūze, tautiskais krekls, linu krekls, tautastērps, latviešu tautastērps, oriģināls latviešu tautastērps, tautiskā blūze, tautiskais krekls, Nīcass tērps#

Southern Latgale linen national crack - Izvalta's shirt. Izvaltas Folk blouse with red embroidery.
Ethnic shirts of other regions with embroidery are also available. We also make shirts according to individual orders. We accept group orders. Available ready-made sizes for the Southern Latgale shirt S-XXL.
100% linen or 100% cotton

Latgale is a cultural and historical region in the eastern part of Latvia. These are the territories inhabited by the ancient Latgalians, where there is an active cultural interaction with the neighboring Slavic and partially also Baltic Finnic ethnic groups. It has been an ethnically and religiously mixed territory for many centuries. In Latgale, two folk costume regions are distinguished: North Latgale and South Latgale.
The district of Northern Latgale covers the former Abrene county (nowadays part of it is the territory of the Russian Federation) and the northern part of Ludza county: the oldest parishes of Balva, Baltinava, Viļaka, Rugāi and Šķilbēni. In this region, ancient clothing features have been preserved for a long time due to the interaction between the cultures of the ancient Latgalians and Baltic Finns.
The southern Latgale costume district covers the largest part of the former Daugavpils, Rēzekne and Ludza districts, with the oldest territory of Kārsava, Merdzene and Nautreni parishes roughly considered to be the boundary. The former western part of Daugavpils county belongs to the district of Krustpils folk costume, which belongs to the Vidzeme costume.
The wife of South Latgale wears a tunic-like cut shirt decorated with a small red embroidery and the breast slit of the shirt is fastened with three pins. (material from the depths of katarsavutautatērpu.lv)

We accept individual and collective orders for making all kinds of linen and cotton national shirts.
lemaembroidery@gmail.com
22077653
We also offer embroidery design and embroidery services to your order.

We accept individual and collective orders for all types of embroidery services. lemaembroidery@gmail.com 22077653

#Izvaltas shirt, Latgale blouse, folk shirt, linen shirt, folk costume, Latvian folk costume, original Latvian folk costume, folk blouse, folk shirt, Latgale costume#
#T-shirts, Gift for her, gift for him, personalized T-shirt, personalized gift, special gift, embroidered T-shirt, stylized, Embroidered T-shirt with an oyster tree in the outline of the map of Latvia#

#Nice shirt, Nice blouse, folk shirt, linen shirt, folk costume, Latvian folk costume, original Latvian folk costume, folk blouse, folk shirt, Nice costume#
Piegādes nosacījumi:
Piegāde ar Omniva starpniecību , cena - 3,30
EUR
Apmaksas veidi:
pārskaitījums